UBEZPIECZENIE SZKOLNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – ZAWIERAJĄCE COVID-19

ubezpieczenie dziesko szkolne szkola wycieczka koronawirus covid bezpieczne
ubezpieczenie dziesko szkolne szkola wycieczka koronawirus covid bezpieczne
ubezpieczenie dziesko szkolne szkola wycieczka koronawirus covid bezpieczne
ubezpieczenie dziesko szkolne szkola wycieczka koronawirus covid bezpieczne

Ochrona ubezpieczeniowa przez całą dobę

Składka roczna już od 37 zł

Ochrona na całym świecie

Cztery warianty ubezpieczenia

UBEZPIECZENIE SZKOLNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

SKŁADKA JUŻ OD 37 zł ROK.

Z ubezpieczeniem szkolnym Twoje dziecko będzie objęte ochroną ubezpieczeniową prze z całą dobę 7 dni w tygodniu, niezależnie od miejsca pobytu – szkoła, dom, wycieczka.

CO ZAWIERA UBEZPIECZENIE SZKOLNE?

 • pobytu w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku, zatrucia pokarmowego, choroby (w tym także COVID-19),
 • pokrycia kosztów rehabilitacji lub leczenia,
 • czasowej niezdolności do nauki,
 • śmierci rodziców,
 • wstrząśnienia mózgu,
 • zdiagnozowania sepsy,
 • zwrotu kosztu wycieczki szkolnej,
 • pomocy psychologicznej,
 • poważnego zachorowania.

JAKIE SĄ GŁÓWNE ZALETY UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO?

 • ubezpieczenie dla wszystkich dzieci od dnia narodzin do 18. roku życia i osób w wieku do 26. roku życia, kontynuujących naukę w trybie dziennym lub zaocznym,
 • szeroki zakres ubezpieczenia dziecka,
 • kilka wariantów ubezpieczenia NNWdo wyboru,
 • prosty proces likwidacji szkód,
 • odpowiedzialność za zdarzenia powstałe w wyniku wyczynowego uprawiania sportu,
 • wypłata odszkodowania z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu z progresją.

 

CO JESZCZE W UBEZPIECZENIU SZKOLNYM …

 • świadczenie nawet do 10 000 zł za naprawę, wypożyczenie lub zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (w tym naprawę uszkodzonego wskutek NW wózka inwalidzkiego, uszkodzonych szkieł korekcyjnych lub uszkodzonego aparatu słuchowego),
 • wypłata świadczenia w przypadku pogryzienia przez zwierzęta,
 • odszkodowanie w razie poparzenia i odmrożenia,
 • pokrycie kosztów odbudowy stomatologicznej,
 • świadczenie z tytułu uciążliwego leczenia,
 • odpowiedzialność cywilna deliktowa studenta z tytułu szkód wyrządzonych w związku z czynnościami życia prywatnego oraz nauką na uczelni lub odbywaniem praktyk.

Dokumenty

 1. Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW dziecko

 2. Karta Produktu NNW dziecko

3. Niezbędne informacje

Może Ci się również spodoba