GENERALI PROAMA

Generali i Proama

Informuje, że od 02.04.2020r. w ubezpieczeniach podróżnych Generali i Proama w zakresie podróży zagranicznych, pokryje koszty leczenia i usług assistance również w przypadku zachorowania na koronawirusa. Górną granicą odpowiedzialności w zakresie pomocy medycznej będzie suma ubezpieczenia kosztów leczenia wskazana w polisie.