HanseMerkur

HanseMerkur  

Jeśli posiadasz ubezpieczenie kosztów leczenia zagranicą HanseMerkur masz zapewniony szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej . W przypadku zarażenia się koronawirusem podczas podróży zagranicznej wszelkie niezbędne koszty medyczne są ubezpieczone do sumy ubezpieczenia w Twoim pakiecie oraz zgodnie z OWU.

Powyższe dotyczy również przypadku zaklasyfikowania przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) koronawirusa jako pandemii czy epidemii.