PZU

PZU

 W umowach  zawartych od 16.07.2020 r. wszyscy ubezpieczeni podróżujący do 30 dni poza terytorium RP (Europa/świat) otrzymają ochronę ubezpieczeniową na wypadek nagłego zachorowania na Covid-19.

Z polisą PZU Wojażer nasi klienci mogą liczyć na organizację i pokrycie kosztów leczenia związanych z zachorowaniem na COVID -19 do wysokości Kosztów Leczenia.