Szkoda – ważne informacje

Szkoda – ważne informacje

Miałeś stłuczkę? Okradziono lub zalano Ci mieszkanie? Spokojnie.
Poniżej przeczytasz porady jak zachować się w tych niemiłych sytuacjach, znajdziesz dane kontaktowe oraz alarmowe numery telefonów firm ubezpieczeniowych.

Telefony alarmowe:
Dzwoniąc z telefonu komórkowego numery należy poprzedzić kierunkowym (np. 12)

999: Pogotowie ratunkowe
998: Straż Pożarna
997: Policja
981: Pomoc drogowa
986: Straż miejska
112: Ogólny telefon alarmowy (bez prefiksu)

Szkoda komunikacyjna
Po zdarzeniu, jeżeli to możliwe, ubezpieczony musi zadbać o bezpieczeństwo miejsca wypadku. Koniecznie ustawić trójkąt ostrzegawczy, włączyć światła awaryjne, a przede wszystkim nie dopuścić do powiększenia się szkody.

Jeżeli w wypadku są ofiary należy wezwać odpowiednie służby (telefony alarmowe na policję oraz pogotowie ratunkowe podano powyżej).

W następnej kolejności należy skontaktować się z centrum zgłoszenia szkód lub infolinią ubezpieczyciela. Można także udać się do najbliższej placówki firmy. Ubezpieczyciel, poinformuje o procesie oszacowania i likwidacji szkody. Infolinia i zgłaszanie szkód do firm ubezpieczeniowych:

 

ALLIANZ
801 10 20 30
+48 22 567 12 02

GENERALI
801 343 343
+48 22 543 0 543

UNIQA
801 597 597
+48 42 66 66 500

COMPENSA
801 120 000
+48 22 501 61 00

EGRO HESTIA
801 107 107
+48 58 555 5 555

WARTA
801 308 308
+48 502 308 308

INTERRISK
+48 22 570 47 31

PZU
801 102 102
+48 22 566 55 55

Uwaga w/w telefony podano informacyjnie, mogą ulec zmianie. Aktualne numery telefonów do zgłoszenia szkody znajdziesz na stronach internetowych towarzystw lub na druku polisy.