Ubezpieczenie majątkowe

  FORMULARZ INFORMACYJNY – UBEZPIECZENIE MAJĄTKOWE

  Prosimy o podanie informacji, w przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt nr 536-231-090

  Dane właściciela domu/mieszkania/nieruchomości

  Dane współwłaściciela domu/mieszkania (wypełnić jeśli występuje współwłaściciel)

  Dane ubezpieczającego mieszkanie(do uzupełnienia jeśli ubezpieczającym nie jest ww. właściciel lub współwłaściciel mieszkania

  Dane dotyczące nieruchomości


  Dodatkowe informacje

  Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych prosimy Państwa o zapoznanie się z „Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w Ubezpieczenia Urlopwraju.pl z siedzibą w Krakowie (30-725), ul. Siemienowicza 2, oraz z poniższymi zgodami i udzielenie stosownych.
  Klauzula dostępna jest pod tym adresem

  1. Dzięki tej zgodzie będziemy mogli przeprowadzić Pani/Panu analizę potrzeb oraz przedstawić odpowiednie propozycje umów ubezpieczenia.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ubezpieczenia Urlopwraju.pl z siedzibą w Krakowie (30-725), ul. Siemienowicza 2, w celu marketingu produktów i usług oferowanych przez ww. podmiot w tym poprzez profilowanie w celu określenia preferencji lub potrzeb w zakresie produktów ubezpieczeniowych oraz w celu przedstawienia odpowiedniej oferty.
  (zgoda konieczna do przedstawienia propozycji umów ubezpieczenia)

  2. Dzięki tej zgodzie podmioty Ubezpieczenia Urlopwraju.pl z siedzibą w Krakowie (30-725), ul. Siemienowicza 2, będą mogły przedstawić Panu/Pani ofertę własnych usług.
  Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych podmiotom Ubezpieczenia Urlopwraju.pl z siedzibą w Krakowie (30-725), ul. Siemienowicza 2, w celach marketingowych oraz na przetwarzanie moich danych osobowych przez te podmioty w powyższych celach oraz w celu przedstawienia odpowiedniej oferty.
  Wyrażam zgodę.

  3. Dzięki tej zgodzie będziemy mogli przedstawić Panu/Pani ofertę za pomocą wiadomości elektronicznej lub połączenia głosowego.
  Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Ubezpieczenia Urlopwraju.pl z siedzibą w Krakowie (30-725), ul. Siemienowicza 2, informacji handlowo-marketingowych z użyciem urządzeń telekomunikacyjnych i tzw. automatycznych systemów wywołujących, wybierając jako formę kontaktu:
  uwaga: zgoda konieczna do przedstawienia/przesłania propozycji umów ubezpieczenia
  wiadomości elektroniczne (e-mail, SMS/MMS)
  połączenia głosowe (rozmowa telefoniczna oraz automatyczne systemy wywołujące IVR)