Ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne

  Dane osoby ubezpieczanej

  bezpieczeństwo finansowe bliskich w przypadku mojej śmierciochrona na wypadek ciężkiej chorobyubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwaubezpieczenie na wypadek NNWdługoterminowe inwestowanie

  - sytuacja mieszkaniowa:
  posiadam własne mieszkanieposiadam własny domwynajmuje mieszkanie/dommieszkam u rodzicówinne

  - czy posiadasz dzieci? Jeśli tak, to ile.

  Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych prosimy Państwa o zapoznanie się z „Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w NAU SA” oraz z poniższymi zgodami i udzielenie stosownych.
  Klauzula dostępna jest pod tym adresem

  1. Dzięki tej zgodzie będziemy mogli przeprowadzić Pani/Panu analizę potrzeb oraz przedstawić odpowiednie propozycje umów ubezpieczenia.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ubezpieczenia Urlopwraju.pl z siedzibą w Krakowie (30-725), ul. Siemienowicza 2, w celu marketingu produktów i usług oferowanych przez ww. podmiot w tym poprzez profilowanie w celu określenia preferencji lub potrzeb w zakresie produktów ubezpieczeniowych oraz w celu przedstawienia odpowiedniej oferty.
  (zgoda konieczna do przedstawienia propozycji umów ubezpieczenia)

  2. Dzięki tej zgodzie podmioty z grupy kapitałowej Ubezpieczenia Urlopwraju.pl z siedzibą w Krakowie (30-725), ul. Siemienowicza 2, będą mogły przedstawić Panu/Pani ofertę własnych usług.
  Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych podmiotom Ubezpieczenia Urlopwraju.pl z siedzibą w Krakowie (30-725), ul. Siemienowicza 2, w celach marketingowych oraz na przetwarzanie moich danych osobowych przez te podmioty w powyższych celach oraz w celu przedstawienia odpowiedniej oferty.
  Wyrażam zgodę.

  3. Dzięki tej zgodzie będziemy mogli przedstawić Panu/Pani ofertę za pomocą wiadomości elektronicznej lub połączenia głosowego.
  Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Ubezpieczenia Urlopwraju.pl z siedzibą w Krakowie (30-725), ul. Siemienowicza 2, informacji handlowo-marketingowych z użyciem urządzeń telekomunikacyjnych i tzw. automatycznych systemów wywołujących, wybierając jako formę kontaktu:
  uwaga: zgoda konieczna do przedstawienia/przesłania propozycji umów ubezpieczenia
  wiadomości elektroniczne (e-mail, SMS/MMS)
  połączenia głosowe (rozmowa telefoniczna oraz automatyczne systemy wywołujące IVR)