WARTA

Warta

pandemia, podobnie jak epidemia jest wyłączeniem tylko w przypadku ubezpieczenia samochodu na czas podróży. Zachorowanie na Covid-19 będzie objęte ochroną do wysokości sumy gwarantowanej ubezpieczenia.

Towarzystwo ponosi odpowiedzialność w razie zachorowania na COVID-19 do wysokości sumy ubezpieczenia Kosztów Leczenia oraz Transportu Medycznego.