Wypowiedzenia, wnioski, umowy

Wypowiedzenie OC z końcem okresu ochrony

Wypowiedzenie OC dedykowane jest dla osób którym zbliża się koniec ochrony ubezpieczenia OC a którzy chcą zawrzeć nową polisę w innym towarzystwie. W takim wypadku wypowiedzenie powinno być złożone najpóźniej dzień przed końcem trwania obecnej polisy. Wypowiedzenie można złożyć listem poleconym do oddziału, poprzez e-mail lub bezpośrednio u naszego agenta.

Wypowiedzenie OC nabywcy pojazdu

Wypowiedzenie OC nabywcy pojazdu można złożyć w dowolnym momencie po zakupie pojazdu. Przeznaczone jest ono dla osób które: chcą zawrzeć nową polisę na rok; nie chcą płacić drugiej raty za polisę zbywcy; którzy z uwagi na zmianę powiatu, wiek nabywcy i brak wystarczającej ilości zniżek muszą wnieść dopłatę do polisy zbywcy Pamiętaj! Polisa zbywcy wygaśnie z dniem złożenia wypowiedzenia. Oznacza to, że jeszcze tego samego dnia powinieneś zawrzeć nową polisę OC.

Wypowiedzenie podwójnego OC

Wypowiedzenie to składa się w przypadku posiadania równocześnie dwóch polis OC w różnych towarzystwach. Taka sytuacja może mieć miejsce w wyniku automatycznego wznowienia poprzedniej polisy i zawarcia przez ubezpieczającego nowej polisy w innym towarzystwie. Pamiętaj! Wypowiedzeniu podlega jedynie polisa wznowiona automatycznie.

Umowa kupna sprzedaży pojazdu

Przykładowy wzór umowy kupna sprzedaży. Pamiętaj! Po zbyciu pojazdu należy do 14 dni zgłosić fakt sprzedaży do zakładu ubezpieczeń oraz podać pełne dane nabywcy.

Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej

Przykładowy wzór Oświadczenia Sprawcy Kolizji Drogowej.